Ana sayfa English
Kimler kan verebilir?

Yaş: 18 yaşını doldurmuş her sağlıklı erişkin kan verebilir.

Sıklık: Erkekler, en sık 2 ayda bir; kadınlar ise en sık 3 ayda bir olmak üzere ve yılda toplam 4 üniteyi geçmemek koşuluyla kan verebilirler.

Vücut Ağırlığı: 50 kg`ın üzerinde olan herkes kan bağışı yapabilir.

Miktar: Bağışlanan kan, standart olarak 450 ml`dir. İnsan vücudunda toplam 5000-6000 ml kan olduğu düşünülürse, bu miktar, toplam kan hacminin sadece yüzde 7,5-9`u kadardır. Kan bağışını takiben, eksilen sıvı hacmi, damar dışındaki sıvının damar içine geçmesiyle birkaç saat içinde karşılanır. Hücrelerin yenilenmesi süreci ise, 2 ay kadardır.

Anemi: Kansızlık, elbetteki kan bağışı için engeldir. Günlük yaşamın olağan sayılabilecek ve çoğunlukla psikolojik kaynaklı olan halsizlik ve bitkinlik gibi durumlar, anemi (kansızlık) olarak algılanmamalıdır. Anemi tanısı, kan testleriyle yapılmaktadır. Kan bağışı için kriter hemoglobin değeridir. Bu değer, erkeklerde 13,5 g/dl`nin; kadınlarda ise, 12,5 g/dl`nin üzerinde ise kan bağışı yapabilirsiniz. Kan merkezlerinde hemoglobin tayini yapılmakta ve hemoglobin düzeyiniz uygunsa kan alınmaktadır.

Saklama: Kanın saklanma süresi, torba içindeki antikoagülan (pıhtılaşmayı engelleyici) sıvının niteliğine bağlıdır. Bugün kullanılmakta olan torbalarda bu süre 35-42 gün kadardır ve bu, kanın kullanımı için fazlasıyla yeterli bir depolama süresidir.

Sterilite: Kan torbaları, tek kullanımlık ve steril olarak imal edilmektedir. Bu sebeple, kan bağışı sırasında donöre herhangi bir hastalık bulaştırılması söz konusu değildir.

Yan Etki: Kan bağışının; kilo aldırma, zayıflatma, halsiz bırakma, kaşıntı ve bağımlılık gibi yan etkileri yoktur.

İlaç Kullanımı: Almış olduğunuz ilaçlar, kanınıza geçmektedir. Bu ilaçlardan bazıları kan bağışı yapmanıza engel oluştururlar. Kan bağışından önce, eğer sağlığınız açısından mecbur değilseniz, ilaç almayınız. Almak durumundaysanız, kan verip veremeyeceğinizi kan merkezi doktorlarımıza danışabilirsiniz.

 1. Aspirin kullanımı: Kan bağışına engel değildir. Sadece trombosit amaçlı kan alımında veya tromboferezde dikkat edilmelidir.
 2. Tegison (sedef hastalığında kullanılan bir ilaç) kullananlar, ilacı kestikten 3 yıl sonra kan verebilir.
 3. Accutan veya benzeri retinoik asit türevi ilaçları kullananlar, ilacı bıraktıktan 4 hafta sonra donör olabilir.
 4. Faktör konsantresi kullananlar, donör olamazlar.

Tansiyon: Sistolik kan basıncı 180 mmHg`yı, diastolik kan basıncı ise, 100 mmHg`yı aşmamalıdır.

Hastalıklar ve aşılar: Bazı hastalıklar da ilaçlar gibi kan bağışına sürekli veya dönemsel olarak engel oluşturmaktadır. Bu hastalıklara ilişkin bazı bilgiler aşağıda belirtilmiştir. ( Aşağıda olmayan hastalıklar için, bizi arayabilirsiniz)

 1. Hepatit B (hiçbir zaman kan veremezler)
 2. Hepatit C (hiçbir zaman kan veremezler)
 3. AIDS (hiçbir zaman kan veremezler)
 4. Sıtma (tedavinin sağlanmasından 3 yıl sonradan itibaren kan verebilirler)
 5. Frengi geçiren hastalar, iyileştirtikten 1 yıl sonra kan verebilirler.
 6. Creutzfeldt-Jacob hastalığı olanlar, hiçbir zaman kan veremez.
 7. Chagas Hastalığı (alınan kan sadece fraksinasyon amaçlı kullanılabilir).
 8. Tüberküloz (tedavinin bitmesinden 5 yıl sonra kan verebilirler)
 9. Diabet (ilaç kullanmayan veya ilaç kullandığı halde, kan şekeri regüle edilmiş olanlar kan verebilir)
 10. Anemi (anemi teşhisi konmuş kişiler kan bağışçısı olamazlar)
 11. Gebeler kan veremez. Doğum veya gebeliğin sonlan(dırıl)masından 6 hafta sonra kan verebilirler.
 12. Koroner kalp hastalığı, angina pektoris, ciddi kardiyak aritmi, serebrovasküler hastalıklar, arteriyal tromboz veya rekküren venöz trombozu olan kişiler kan veremezler.
 13. Alerji (astım hastaları kan veremez. Polen alerjisi olanlar ise sadece alerjileri oldukları dönemde kan bağışlayamazlar)
 14. Otoimmün hastalığı olanlar kan veremezler.
 15. Kanama diatezi (kanama eğilimi) olanlar ömür boyu kan veremezler.
 16. Bronşit (belirtisi olan kronik bronşit hastaları kan veremez)
 17. Kronik nefrit ve pyelonefritli hastalar kan veremez. Akut glomerulonefrit geçirmiş olanlar ise, iyileşmeden 5 yıl sonra bağış yapabilir.
 18. Malign (habis) hastalığı olanlar, donör olarak kabul edilmezler.
 19. Brusella almış olanlar, tam iyileşmeden 2 yıl sonra kan bağışçısı olabilirler.
 20. Epilepsi hastaları kan veremezler.
 21. Osteomyelit geçirmiş hastalar, tam düzeldikten 5 yıl sonra kan verebilirler.
 22. Cerrahi: Büyük ameliyatlardan sonra 6 ay boyunca kan bağışı alınmaz. Mide rezeksiyonu geçirenler ise, hiçbir zaman donör olamazlar.
 23. Transfüzyon: Kan veya kan ürünü alan donörler, 1 yıl boyunca kan veremezler.
 24. Attenüe virus aşısı yapılmış olanlar 3 hafta kan veremez (su çiçeği, sarı humma, kızamık, kızamıkçık, oral polio, kabakulak).
 25. Ölü bakteri aşısı olanlar, 5 gün donör olamazlar (kolera, tifo, antrax).
 26. İnaktif virus aşısı ve toxoid alanlar ise 3 gün kan veremezler (polio-injeksiyon , influenza, rabies, difteri, tetanoz).

Geri
Aydan Atasoy
Beslenme ve Diyet Uzmanı

http://www.mylifediyet.com

 • Currently 2,8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

2,8 / 5 yıldız (1280 oy kullanılmış)


 
Hiç diyet uyguladınız mı?